REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecné informace o záruce (záruční podmínky)

 

ZÁRUKA = PRÁVA Z VADY VÝROBKU

 

- Záruční doba (Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění) je většinou uvedena u všech našich produktů v kolonce SPECIFIKACE PRODUKTU (dále jen "Vlastnosti produktu") a je většinou v rozmezí 24 - 36 měsíců. Pokud uvedena není, automaticky se stanovuje délka záruky na 24 měsíců.

- U použitých produktů neb jakýchkoliv produktů se sníženou jakostí je záruka vymezena zvlášť - v detailu produktu na eshopu, i v dokladu o koupi. Většinou je zkrácena na 12 měsíců.

- Záruční doba se nevztahuje na vady vzniklé špatným užíváním produktu, neodborným zásahem do produktu nebo běžným používáním produktu.

- U produktů, které mají záruční pásku nebo pečeť, musí být tato pečeť neporušená, jinak může být reklamace zamítnuta

- Všechny závady musí být včas a bez odkladu nahlášeny

- Jako doklad o záruce vystavuje VIPEL.cz ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) s údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Pokud si kupující bude přát záruční list, bude mu na jeho žádost vystaven.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl produkt v minulosti v reklamaci

- Pokud je kupující podnikatel (nikoliv spotřebitel), může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Taková lhůta je vyznačena vedle lhůty pro spotřebitele v závorce, začínající písmeny IČ (např. IČ12)

Jak postupovat při reklamaci?

- Pokud na produktu zjistíte závadu, neprodleně nás o ní informujte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. V předmětu zprávy uveďte "reklamace" a vyberte nebo napište číslo objednávky, ze které produkt pochází, popřípadě přiložte fakturu nebo záruční list (není povinné). Do zprávy uveďte co nejpřesnější popis závady. Poté se Vám co nejrychleji ozve naše reklamační středisko, které s Vámi bude dále reklamaci řešit.

Pokud byste měl/a s naším formulářem jakýkoliv problém, využijte emailové adresy reklamace@vipel.cz

 

Adresa pro reklamace:

VIPEL technology s.r.o.

Labská zahrada 753

500 11 Hradec Králové

Tel: 739 678 208

 

- Pokud je kupující spotřebitel, rozhodneme o Vaší reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

- Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

- Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

 

Jak řešíme reklamace?

- Všechny reklamace posuzujeme individuálně. Snažíme se vždy nejprve zjistit, o jakou závadu se jedná a popřípadě, zda by šla opravit na dálku, přímo u Vás doma nebo v nejbližším partnerském servisu.

- V případě, že reklamace nelze řešit výše uvedenými způsoby, bude zákazník vyzván, aby produkt odeslal do našeho reklamačního servisu. Přičemž mu sdělíme adresu a podrobnosti k délce opravy. Pokud má zákazník zájem, zařídíme mu vlastní svoz reklamovaného produktu.

 

Co potřebujete k reklamaci?

- samozřejmostí je reklamovaný produkt a jeho příslušenství (pokud s ním vada souvisí)

- reklamovaný produkt nesmí být znečištění a musí splňovat podmínky pro hygienické převzetí zboží, pokud má uživatel produkt chráněn heslem, gestem nebo jiným ochranným prvkem, tento prvek odblokuje nebo heslo napíše do reklamačního protokolu. V případě nesplnění těchto zásad si vyhrazujeme plné právo reklamaci zamítnout

- doklad o koupi nebo prokázání nákupu u nás (pouze v případě, že Vaše objednávka není dohledatelná v evidenci nebo vznikne nejasnost)

- originální obal není třeba (nicméně ho doporučujeme kvůli přepravě produktu) - pokud originální obal již nemáte, zabalte produkt tak, aby nebylo možné jej při přepravě poškodit (kartonová krabice, ochranná bublinková folie). Balíky jsou při přepravě zpracovávány na pásech, tudíž je nutné počítat s tím, že padají. U přepravce lze reklamovat jen takové zásilky, které byly dostatečně zabalené a chráněné proti poškození. Poškozené zásilky, které nebyly dostatečně dobře zabaleny, jsou nafoceny, zaprotokolovány a zaslány zpět k zákazníkovi.

 

Kontrola zboží při převzetí

- Při osobní převzetí kupující zkontroluje úplnost zboží a nepoškozenost obalů, což stvrdí svým podpisem

- Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále po převzetí v ten samí den zkontroluje, zda je zásilka kompletní a obsahuje vše, co obsahovat má.

- Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout

- Nesrovnalosti vždy hlaste na email reklamace@vipel.cz, nebo přes kontaktní formulář. Dále VIPEL v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

 

Služba PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY

- U některých produktů nabízíme tzv. "Prodloužení záruky", tzn. bezplatný servis po dobu, kterou si kupující zvolí.

- Na tuto službu se vztahují všechna práva kupujícího, jako na běžnou záruční lhůtu, pokud zde není uvedeno jinak

- Pokud tato služba bude využita, prodávající má 35 dní na vyřízení takové reklamace, která proběhla v době

 

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

- V době prodloužení záruky má kupující mimo opravy rovněž právo výměny zboží nebo vrácení peněz

 

Zvláštní reklamační ustanovení pro kategorii POČÍTAČE

- Abychom se vyhnuli lepení nejrůznějších záručních pásek, není Vám fakturován PC jako komplet, ale každý komponent zvlášť. Záruka tedy platí pro každý komponent zvlášť a v případě poruchy stačí po dohodě vyndat a zaslat pouze vadný díl.

- Neodborný vnik do PC je na vlastní riziko a v případě poruchy si při jeho zjištění vyhrazujeme právo reklamaci zamítnout.

- Přesný opis všech komponent je vždy rozepsán v nabídce počítače - víte, co kupujete. Přesvědčte se, že PC splňuje požadavky her nebo ostatního software, které chcete užívat. Pokud Vám na PC nepůjde hra, která nesplňuje minimální požadavky, nemůže to být důvod pro odstoupení od smlouvy.

- Počítače, jež sloužily k reklamním účelům (uvedeno v nabídce), tj. vystavení na prodejně, mohou nést mírné známky odřenin a prachu, neboť byly téměř nonstop zkušebně zapnuté. Tomu také odpovídá cena.

 

Tento reklamační řád je platný od 1. 3. 2019 a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek eshopu www.vipel.cz

 

Soubory ke stažení:

a) FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ (reklamace) - vyplnění na PC

b) FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ (reklamace) - ruční vyplnění

c) Reklamační řád platný od 1. 3. 2019